KALENDAR KONTINUIRANOG CIJEPLJENJA U HRVATSKOJ U 2021. GODINI

Preporučamo pročitajte više o cijepljenju u našoj kampanji "Zaštitimo našu djecu"

Kalendar cijepljenja 2021

Trogodišnji program obveznog cijepljenja u RH U 2019.-2021. g.

Provedbeni program obveznog cijepljenja 2021

Provedbeni program imunizacije 2021 - posebni dio

 

Novorođenčad: BCG vakcinacija

 •    Ako su rođena u rodilištima cijepit će se BCG cjepivom.
 •    Ukoliko nisu rođena u rodilištu cijepit će se BCG cjepivom do navršena dva mjeseca starosti.
 •    Sva djeca koja nisu cijepljena u rodilištu odnosno do dva mjeseca starosti moraju se cijepiti BCG  cjepivom do navršene prve godine života.

Novorođenčad HBsAg (hepatitis B) - pozitivnih majki (sve trudnice se obvezno testiraju): hepatitis B imunizacija uz primjenu imunoglobulina, u rodilištu odmah po rođenju (NN 103/13), prema postekspozicijskoj shemi.

 • S navršena dva mjeseca života: Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hep B + Pn
 • Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hep B + Pn
 • Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hep B + Pn (za nedonoščad)

2. godina života:

 •     po navršenih 12 mjeseci života OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBEOLA (MO-PA-RU) + Pn
 •     kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib ili kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hep B (6-12 mjeseci nakon treće dpze DTaP-IPV-Hib-hep B)

6. godina života: 

 • DI-TE-PER acelularno (DtaP) ili dTap

I. razred osnovne škole:

 •     OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBEOLA (MO-PA-RU) (ili prilikom upisa) + POLIO (IPV)

VI. razred osnovne škole: 

 • Provjera cjepnog statusa za HEPATITIS B i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

VIII razred osnovne škole: 

 • DI-TE pro adultis (Td) ili dTap + POLIO (IPV)

Završni razred srednje škole:

 • Provjera cjepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

24 godine starosti:

 • Provjera cjepnog statusa i nadoknada propuštenod Td cijepljenja prema potrebi.

Nakon navršenih 60 godina života: 

 • ANA-TE

 

Legenda: 

 • BCG: Cijepljenje protiv tuberkuloze
 • Hib: Haemophilus influenzae tipa B
 • DI-TE-PER: Difterija, tetanus, pertusis (acelularni)
 • IPV: inaktivirano cjepivo protiv dječje paralize
 • DTaP-IPV-Hib-hep B: Kombinirano cjepivo protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularno), dječje paralize (inaktivirano), H. influenzae tipa B i hepatitisa B . Tzv. „6u1“
 • Pn: Streptococcus pneumoniae (pneumokok)
 • MO-PA-RU: Ospice, parotitis i rubeola
 • DI-TE pro adultis: Difterija, tetanus, formulacija za starije od 6 godina
 • HBsAg: Površinski antigen hepatitis B virusa
 • ANA-TE: Cjepvo protiv tetanusa