Procijepljenost

Županijski zavodi za javno zdravstvo redovito prikupljaju podatke o procijepljenosti na svom području putem izvješća koje dotavljaju svi cjepitelji. Temeljem tih podataka zavodi formiraju zbirna izvješća za svoju županiju koja prosljeđuju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ). Detaljniji podaci o procijepljenosti objavljuju se u ljetopisu HZJZ-a, a dostupni su na linku.

Ciljani obuhvat tj. procijepljenost za sva cjepiva je 95%, kako bi se postigao tzv. kolektivni imunitet tj. spriječio nastanak epidemije.  Za većinu cjepiva Dubrovačko-neretvanska županija (DNŽ) je među najlošijima u RH, osim za BCG (cijepljenje protiv tuberkuloze) gdje smo najbolji uz procijepljenost od 100% posljednje dvije godine.

Izdvojili bi neka cijepljenja u 2016. g.: u prvoj godini života obuhvat cijepljenja protiv difterije, tetanusa, hripavca, poliomijelitisa, bolesti uzrokovane Haemophilusom influenzae tip B i hepatitis B je 93% u RH, a u DNŽ 83% (slika 1); u drugoj godini života obuhvat cijepljenja protiv ospica, zaušnjaka i rubeole bio je 90% u RH, a 64% u DNŽ (u padu posljednjih godina - slika 2), dok je obuhvat cijepljenja protiv tih istih bolesti pri upisu u 1. r.  bio 96% u RH, a 93% u DNŽ (porast u 2016. - slika 3).

 

Slika 1. Udio djece cijepljene protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, hepatitisa B i bolesti uzrokovane Haemophilusom influenzae tip B u Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju 2009.-2016. g. (primovakcinacija)

Slika 2. Udio djece cijepljene protiv ospica, zaušnjaka i rubeole u Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju 2009.-2016. g. (primovakcinacija)

Slika 3. Udio djece cijepljene protiv ospica, zaušnjaka i rubeole u Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji u razdoblju 2009.-2016. g. (revakcinacija)

 

Pad procijepljenosti u DNŽ traje od 2011. g. za cjepiva koja se daju u predškolskoj dobi, dok je kod školske djece uočen porast u 2016. za sva cijepljenja. Nakon dugog niza godina u kojima je Hrvatska imala mali broj oboljelih od ospica,  u 2014. g. bila je epidemija s više od 200 oboljelih zbog smanjenog obuhvata cijepljenja. Velikim trudom zdravstvenih radnika uspjeli smo suzbiti daljnje širenje, no prijetnja je još uvijek itekako prisutna.