Cijepljenje – brošura za roditelje

Dragi roditelji!

Ova brošura nudi niz stručnih odgovora i činjenica koje će Vam pomoći u razumijevanju važnosti cijepljenja za zdravlje naše djece.
Ne budite u zabludi. Ako i nakon čitanja ove brošure budete imali nejasnoća, pitajte naše liječnike i druge stručnjake, jer to činimo za dobrobit naše djece.

 

  
   Cijepljenje - brošura za roditelje